NSA obnovila příjem žádostí ve Výzvě Můj Klub 2024

29. 12. 2023

NSA obnovila příjem žádostí MŮJ KLUB 2024.

Doporučujeme žadatelům, kteří měli před výpadkem systému naimportované sportovce v Rejstříku sportu, aby si před odesláním žádosti zkontrolovali počet těchto sportovců. Stalo se, že se výpadkem systému ukončila platnost například polovině sportovců a do žádosti by se tito sportovci nedostali.