Dotace

Oblast dotací je pro některé sportovní kluby stále velkou neznámou a proto servisní centrum sportu poskytuje sportovním klubům odborný servis. Klubům jsou zasílány informace o aktuálně vyhlášených dotačních programech za státního rozpočtu, NSA, Jihomoravského kraje a popř. z jiných zdrojů.

Poskytujeme poradenství týkající se žádostí, čerpání i následného vyúčtování dotací. V případě zájmu a potřeby jsme schopni kompletně zpracovat žádost spolu se zástupci TJ/SK přímo u nás v kanceláři a tím předejít formálním nedostatkům, které mohou být důvodem k vyřazení žádosti.

Konzultace jsou možné telefonicky, emailem i osobně v kanceláři Servisního centra.