Podpora pořádání významných sportovních akcí v Jihomoravském kraji v roce 2023

14. 03. 2023

Jihomoravský kraj zveřejnil dotační program na akce Podpora pořádání významných sportovních akcí v Jihomoravském kraji v roce 2023

Všechny potřebné informace naleznete zde.

 

Stejně jako loni je dotační titul rozdělen na 3 okruhy od MS/ME až po lokální/okresní akce s krajským přesahem.

Sběr žádostí probíhá 11.-21.04.2023

Oprávněnými žadateli jsou spolky, obce, ostatní právní subjekty (specifikace dle jednotlivých okruhů), není podmínkou sídlo v JMK.