Prodloužení investičních výzev NSA

10. 10. 2022

Vážení sportovní přátelé,
NSA zveřejnila na svých stránkách dodatky č. 1 k investičním výzvám:

Výzva 18/2022 - Regiony SK/TJ 2022

Výzva 19/2022 - Regiony ÚSC 2022

Oběma dodatky změnila datum a čas ukončení příjmu žádostí na 31. 10. 2022 do 12:00 hod.