Přehled o struktuře a počtu sportovců sdružených v Jihomoravské krajské organizaci ČUS k datu 31.12.202

2022
Okres Dospělí - muži Dospělí - ženy Dospělí celkem Dorostenci Dorostenky Žáci Žačky Mládež celkem Počet SK/TJ Členů celkem
Blansko 8519 3102 11621 642 274 1658 1094 3668 116 15289
Brno-město 20085 6729 26814 2818 1587 5441 3655 13501 136 40315
Brno - venkov 8949 1916 10865 967 356 1911 1139 4373 113 15238
Břeclav 6485 1586 8071 835 418 1525 930 3708 85 11779
Hodonín 6754 1864 8618 1185 563 1493 791 4032 117 12650
Vyškov 5281 1909 7190 392 214 844 555 2005 64 9195
Znojmo 5543 1357 6900 862 313 1898 1137 4210 94 11110
CELKEM 61616 18463 80079 7701 3725 14770 9301 35497 725 115576