Pořadatelství akcí

Během roku pořádáme různé sportovní i společenské akce, které se sportem úzce souvisí. Každoročně pořádáme anketu Nejlepší sportovec, na které jsou oceněni nejúspěšnější sportovci kraje hned v několika kategoriích. Další akce-Den Náborů, Den sportovišť města Brna.