Okresní sdružení ČUS v okrese Blansko, z.s.

Sídlo: Rožmitálova 40, 678 01 Blansko
Telefon: 723 839 576 
IČO: 00435856
E-mail: cus.musilova@gmail.com

Web Okresního sdružení ČUSČUS Blansko
Web Servisního centra sportuscsblansko.cz

Úřední hodiny Servisního centra sportu

Pondělí: 8:00 - 17:30
Úterý:     8:00 - 16:00
Středa:  8:00 - 17:30
Čtvrtek:  8:00 - 16:00
Pátek:    8:00 - 13:00

Mgr. Milan Strya
předseda
tel: 606 902 523
e-mail: milan.strya@seznam.cz                   

Eva Musilová
manažerka SCS Blansko
tel: 723 839 576
e-mail: cus.musilova@gmail.com

Stanovy Okresního sdružení ČUS v Okrese Blansko

Spolek s názvem Okresní sdružení České unie sportu Blansko (dále jen OS ČUS), je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kterými jsou právně, majetkově a organizačně samostatné právnické osoby ustavené jako spolky, jejichž účelem a hlavní činností je provozování sportovní a obdobné činnosti, tělovýchovy nebo turistiky jak pro vlastní členstvo, tak pro neorganizovanou veřejnost. OS ČUS tak sdružuje především sportovní kluby a tělovýchovné jednoty působící na území okresu Blansko (dle územního členění České republiky). OS ČUS může rovněž sdružovat organizační složky/články národních sportovních svazů ustavené či zřízené dle stanov těchto svazů sdružených v České unii sportu, které provozují svou činnost na území okresu Blansko.

Poslání OS ČUS je podporovat sport, tělesnou výchovu a turistiku, zastupovat a chránit práva a zájmy sdružených subjektů, poskytovat jim služby a vytvářet k vzájemné spolupráci potřebnou platformu. OS ČUS Blansko sdružovalo za rok 2022 16 114 sportovců všech věkových kategorií v 116 sportovních klubech a tělovýchovných jednotách s působnosti v okrese Blansko. Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby si ponechávají samostatnost svého právního poslání, majetku a činnosti. 

25. května 2023 na jednání VH byl zvolen veřejnou volbou předseda OS ČUS Blansko Mgr. milan Strya a tajnou volbou šest členů výkonného výboru

  • Mgr. Strya Milan, předseda VV
  • Judr. Kristýn Vladimír, místopředseda VV
  • Kuncová Dagmar, členka VV
  • Buchta Aleš, člen VV 
  • Šindelka Stanislav, člen VV
  • Ing. Širůček Vojtěch, člen VV
  • Mgr. Veselý Zdeněk, člen VV

Na jednání valné hromady byla zvolena tříčlenná revizní komise, která si ze svého středu aklamací zvolila svého předsedu:

  • Mgr. Bc. Souček Michal, předseda RK
  • Kotková Marie, členka RK
  • Zukal Petr, člen RK