Okresní sdružení ČUS Hodonín z.s.

Sídlo: Tyršova 8, 695 01 Hodonín
Telefon: 774 400 701
IČ: 00435902
E-mail: cushodonin@seznam.cz
Web Servisního centra sportu: scshodonin.cz
 

Úřední hodiny Servisního centra sportu

Pondělí - pátek: 7:30 - 15:30
(Po telefonické domluvě i mimo úřední hodiny) 

Vojtěch Bártek
předseda
tel: 608 629 750
e-mail: bartek@batacanal.cz

Jana Kavanová
organizační pracovnice
tel: 774 400 701
e-mail: cushodonin@seznam.cz

Stanovy OS ČUS Hodonín z.s.

Licence ČUS

Spolek s názvem Okresní sdružení ČUS Hodonín z.s. (dále jen OS ČUS) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kterými jsou právně, majetkově a organizačně samostatné právnické osoby ustavené jako spolky, jejichž účelem a hlavní činností je provozování sportovní a obdobné činnosti, tělovýchovy nebo turistiky jak pro vlastní členstvo, tak pro neorganizovanou veřejnost. OS ČUS tak sdružuje především sportovní kluby a tělovýchovné jednoty působící na území okresu Hodonín (dle územního členění České republiky). OS ČUS může rovněž sdružovat organizační složky/články národních sportovních svazů ustavené či zřízené dle stanov těchto svazů sdružených v České unii sportu, které provozují svou činnost na území okresu Hodonín.

Okresnímu sdružení byla výkonným výborem ČUS udělena licence, reg. č. CZ 0645, která opravňuje a zavazuje okresní sdružení a jeho orgány vykonávat správu záležitostí ČUS v daném místě působnosti. OS ČUS Hodonín za rok 2022 sdružovalo 12 776 sportovců všech věkových kategorií v 117 sportovních klubech a tělovýchovných jednotách regionu. Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby si ponechávají samostatnost svého právního poslání, majetku a činnosti.  

Výkonný výbor OS ČUS Hodonín:                          Revizní komise OS ČUS Hodonín:           

Předseda: Vojtěch Bártek                         Předseda: Jan Tihlařík 
Členové: Mgr.Zdeňka Šolková Členové: Drahoslava Veselská
Lukáš Lípa Josef Mokrý
Petr Blaha
RSDr. Štěpán Buček