Okresní sdružení ČUS Vyškov z.s.

Sídlo: Mlýnská 737/10, 682 01 Vyškov
Telefon: 517 341 834
IČO: 00435961
E-mail: cusvyskov@gmail.com
Web Servisního centra sportu: scsvyskov.cz

Úřední hodiny Servisního centra sportu

Pondělí - Pátek: 9:00 - 17:00

Administrativa, telefonické konzultace v průběhu provozní doby. Také je možné se objednat e-mailem, telefonicky nebo osobně (i mimo provozní dobu). Objednaní mají přednost. 
V případě naší nepřítomnosti volejte na uvedené telefonní číslo nebo zanechte zprávu na emailové adrese.
Jakmile to bude možné, tak se Vám ozveme.

Jiří Moudrý
předseda
tel: 605 165 479
e-mail: cusvyskov@gmail.com

Zdeněk Jelínek
sekretář OS ČUS Vyškov
tel: 733 539 146
e-mail: cusvyskov@gmail.com

Stanovy Okresního sdružení ČUS Vyškov

Licence ČUS pro OS ČUS v okrese Vyškov

Spolek s názvem Okresní sdružení České unie sportu v okrese Vyškov (dále jen OS ČUS), je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kterými jsou právně, majetkově a organizačně samostatné právnické osoby ustavené jako spolky, jejichž účelem a hlavní činností je provozování sportovní a obdobné činnosti, tělovýchovy nebo turistiky jak pro vlastní členstvo, tak pro neorganizovanou veřejnost. OS ČUS tak sdružuje především sportovní kluby a tělovýchovné jednoty působící na území okresu Vyškov (dle územního členění České republiky). OS ČUS může rovněž sdružovat organizační složky/články národních sportovních svazů ustavené či zřízené dle stanov těchto svazů sdružených v České unii sportu, které provozují svou činnost na území okresu Vyškov. 

Okresnímu sdružení byla výkonným výborem ČUS udělena licence, reg. č. CZ 0646, která opravňuje a zavazuje okresní sdružení a jeho orgány vykonávat správu záležitostí ČUS v daném místě působnosti. OS ČUS Vyškov za rok 2022 sdružovalo 10 114 sportovců všech věkových kategorií v 64 sportovních klubech a tělovýchovných jednotách regionu. Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby si ponechávají samostatnost svého právního poslání, majetku a činnosti.  

Seznam a adresář TJ, SK a sportovních svazů v okrese Vyškov

4.prosince 2013 na jednání valné hromady byl zvolen tajnou volbou nový pětičlenný výkonný výbor, který si na svém prvním jednání zvolil aklamací svého předsedu a místopředsedu:

  • Jiří Moudrý, předseda VV
  • Aleš Novotný, místopředseda VV
  • Mgr. Miloslav Brníček, člen VV
  • Antonín Petlach, člen VV
  • Pavel Orbán, člen VV

Na jednání valné hromady byla také zvolena tříčlenná revizní komise, která si na svém prvním jednání aklamací zvolila svého předsedu:

  • Michal Růžička, předseda RK
  • Renata Zemánková, členka RK
  • Svatoslav Saják, člen RK