TUB - Tělovýchovná unie Brněnska, z.s.

Sídlo: Vídeňská 9, 639 00 Brno
Telefon: 543 254 848, 739 674 447
IČO: 49458396

E-mail: nemec.tub@seznam.cz, dolezalova.tub@seznam.cz

Web Servisního centra sportu: scsbrnovenkov.cz

Úřední hodiny Servisního centra sportu

Pondělí  8:00-12:00
Úterý  8:00-15:00
Středa  12:00-16:00
Čtvrtek  8:00-15:00
Pátek  8:00-12:00

Stanislav Němec
předseda
tel: 739 674 447
e-mail: nemec.tub@seznam.cz   

Stanovy Tělovýchovné unie Brněnska

Licence ČUS

Tělovýchovná unie Brněnska (TUB) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kterými jsou právně, majetkově a organizačně samostatné právnické osoby ustavené jako spolky, jejichž účelem a hlavní činností je provozování sportovní a obdobné činnosti, tělovýchovy nebo turistiky jak pro vlastní členstvo, tak pro neorganizovanou veřejnost. TUB tak sdružuje především sportovní kluby a tělovýchovné jednoty působící na území okresu Brno-venkov (dle územního členění České republiky). TUB může rovněž sdružovat organizační složky/články národních sportovních svazů ustavené či zřízené dle stanov těchto svazů sdružených v České unii sportu, které provozují svou činnost na území Brno-venkov.

Poslání TUB je podporovat sport, tělesnou výchovu a turistiku, zastupovat a chránit práva a zájmy sdružených subjektů, poskytovat jim služby a vytvářet k vzájemné spolupráci potřebnou platformu. TUB za rok 2022 sdružovala 15 778 sportovců všech věkových kategorií ve 113 sportovních oddílech a tělovýchovných jednot s působnosti v okrese Brno-venkov. Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby si ponechávají samostatnost svého právního poslání, majetku a činnosti.  

20. října 2022 na jednání valné hromady TUB byl zvolen sedmičlenný výkonný výbor:

  • Stanislav Němec, předseda
  • Ing. Miloslav Vojtěch, místopředseda
  • Marta Doležalová, místopředsedkyně, ekonomka
  • Bronislav Hájek , člen VV
  • Jiří Sýkora, člen VV
  • Antonín Kříž, člen VV
  • Mgr. Karel Švábenský, člen VV

Na jednání valné hromady byla také zvolena tříčlenná revizní komise :

  • Jaromír Řehořka – předseda
  • Lubomír Štěpánek - člen RK
  • Jan Smejkal,člen RK