Okresní sdružení ČUS Znojmo, z. s.

Sídlo: Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo
Telefon: 515 224 455
IČO: 00435970
E-mail: manazer.cusznojmo@gmail.com

Web Servisního centra sportu: scsznojmo.cz

Uřední hodiny Servisního centra sportu:

Pondělí: 9:00 - 15:30
Úterý: 9:00 - 11:00
Středa: 9:00 - 12:30
Čtvrtek: 12:30 - 15:30
Pátek: 9:00 - 15:30

Zdeněk Kolesa
předseda
tel: 606 645 388

Roman Švarc
manažer SCS Znojmo
tel: 728 143 021
e-mail: manazer.cusznojmo@gmail.com

Stanovy Okresního sdružení ČUS Znojmo

Okresní sdružení České unie sportu Znojmo, z. s.  (dále jen OS ČUS Znojmo) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kterými jsou právně, majetkově a organizačně samostatné právnické osoby ustavené jako spolky, jejichž účelem a hlavní činností je provozování sportovní a obdobné činnosti, tělovýchovy nebo turistiky jak pro vlastní členstvo, tak pro neorganizovanou veřejnost. OS ČUS Znojmo tak sdružuje především sportovní kluby a tělovýchovné jednoty působící na území okresu Znojmo (dle územního členění České republiky). OS ČUS  Znojmo může rovněž sdružovat organizační složky/články národních sportovních svazů ustavené či zřízené dle stanov těchto svazů sdružených v České unii sportu, které provozují svou činnost na území okresu Znojmo.

Poslání OS ČUS Znojmo je podporovat sport, tělesnou výchovu a turistiku, zastupovat a chránit práva a zájmy sdružených subjektů, poskytovat jim služby a vytvářet k vzájemné spolupráci potřebnou platformu. OS ČUS Znojmo za rok 2022 sdružovalo 11 222 sportovců všech věkových kategorií v 94 sportovních klubech a tělovýchovných jednotách s působnosti v okrese Znojmo.Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby si ponechávají samostatnost svého právního poslání, majetku a činnosti.