Regionální sdružení ČUS Břeclav, z.s.

Sídlo: Veslařská 2753/1a, 690 02 Břeclav
Telefon: 519 326 641
IČO: 49963287
E-mail: rscus.breclav@gmail.com

Web Servisního centra sportu: scsbreclav.cz

Úřední hodiny Servisního centra sportu

 Pondělí - Pátek: 8:00 - 16:00

František Stejskal
předseda
tel: 608 521 673
e-mail: stejskalbv@seznam.cz 

Kamila Benčová
Organizační pracovnice a manažerka okresního SCS 
tel.: 608 760 350
e-mail: cusbreclav@gmail.com

Stanovy RS ČUS Břeclav

Spolek s názvem Regionální sdružení ČUS Břeclav (RS ČUS Břeclav) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kterými jsou právně, majetkově a organizačně samostatné právnické osoby ustavené jako spolky, jejichž účelem a hlavní činností je provozování sportovní a obdobné činnosti, tělovýchovy nebo turistiky jak pro vlastní členstvo, tak pro neorganizovanou veřejnost. RS ČUS Břeclav tak sdružuje především sportovní kluby a tělovýchovné jednoty působící na území okresu Břeclav (dle územního členění České republiky). RS ČUS Břeclav může rovněž sdružovat organizační složky/články národních sportovních svazů ustavené či zřízené dle stanov těchto svazů sdružených v České unii sportu, které provozují svou činnost na území okresu Břeclav.

Poslání RS ČUS Břeclav je podporovat sport, tělesnou výchovu a turistiku, zastupovat a chránit práva a zájmy sdružených subjektů, poskytovat jim služby a vytvářet k vzájemné spolupráci potřebnou platformu. RS ČUS Břeclav za rok 2022 sdružovalo 12 145 sportovců všech věkových kategorií v 85 sportovních klubech a tělovýchovných jednotách regionu. Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby si ponechávají samostatnost svého právního poslání, majetku a činnosti.  

 Výkonný výbor:

  • Předseda: František Stejskal
  • Člen VV: Benčová Kamila, manažerka
  • Člen VV: Čermák František
  • Člen VV: Rybář Zdeněk
  • Člen VV: Ing. Raclavský Jaroslav

Na jednání valné hromady byla také zvolena tříčlenná revizní komise:

  • Člen RK: Mgr. Uher Antonín
  • Člen RK: Ing. Kraicinger Antonín
  • Člen RK: Milan Tomášek